โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
SAR โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนปี2558
SAR โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนปี2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB