โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปีการศึกษา 2559