โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางเรียนทุกระดับชั้น
ตารางเรียนระดับชั้น ป 1

ตารางเรียนระดับชั้น ป 2

ตารางเรียนระดับชั้น ป 3

ตารางเรียนระดับชั้น ป 4

ตารางเรียนระดับชั้น ป 5

ตารางเรียนระดับชั้น ป 6

ตารางเรียนระดับชั้น ม 1

ตารางเรียนระดับชั้น ม 2

ตารางเรียนระดับชั้น ม 3