โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
นวัตกรรม การเรียนรู้โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
นวัตกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1.มาตรฐานที่.1  ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1rYy3_pgGc8JYsyoMBr3HrSy6iBLroegI/view?usp=sharing


2.มาตรฐานที่.1  ขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1-cSens44pHNlIKyxMWw60r-XEFm3B_oK/view?usp=sharing


3.มาตรฐานที่ 2  ปฐมวัย / ขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1PJY_PucU4axT6aDDuypnWMtdr65GFWxu/view?usp=sharing


4.มาตรฐานที่ .3 ปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/1dquw-4MjYjLdtI_S2WIwbjK3h6ldYOX0/view?usp=sharing5.มาตรฐานที่ .3 ขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1R7z8wiUJtOmf7AswNqg2WSp7O7_wOUtC/view?usp=sharing