โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48603
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48525
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48319
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 48517
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 48554
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48384
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 48383
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48468
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48412
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48190
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48495
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 48224
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48595
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48359
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48577
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48329
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48494
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 48331
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48496
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 48250
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48508
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48514
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48366
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 48474
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48584
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 48591
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48364
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48271
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48544
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48555
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48315
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 48464
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 48331
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48500
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48436
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48376
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 48215
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48540
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48379
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48359
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48482
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 48571
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48218
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48171
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 48400
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48246
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 48537
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48465
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 48435
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 48585
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 48495
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48177
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48526
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48389
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 48264
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 48474
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48198
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48260
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48489
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48269
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 48588
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48379
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48300
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48258
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 48547
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 48455
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48305
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 48592
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 48604
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 48344
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48527
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48284
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 48259
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48333
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48171
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 48419
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 48366
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 48389
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 48442
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 48511
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48557
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 48390
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 48397
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48466
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 48162
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 48246
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 48316
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48202
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 48563
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48173
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48254
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48540
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48243
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48231
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 48533
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48285
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 48602
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 48470
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 48377
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48322
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48431
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 48288