โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48587
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48510
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48312
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 48510
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 48548
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48366
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 48378
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48452
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48405
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48175
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48488
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 48217
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48580
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48344
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48562
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48314
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48479
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 48316
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48480
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 48244
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48493
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48499
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48361
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 48469
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48579
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 48586
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48359
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48265
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48538
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48550
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48310
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 48459
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 48326
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48495
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48421
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48371
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 48200
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48525
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48374
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48354
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48477
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 48556
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48211
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48166
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 48395
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48241
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 48532
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48459
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 48430
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 48580
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 48488
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48162
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48520
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48374
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 48259
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 48469
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48193
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48245
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48484
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48254
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 48583
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48364
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48285
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48243
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 48532
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 48440
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48300
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 48577
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 48589
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 48339
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48512
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48278
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 48253
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48318
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48156
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 48404
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 48361
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 48384
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 48437
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 48496
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48552
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 48375
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 48391
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48461
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 48157
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 48241
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 48311
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48187
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 48558
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48158
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48249
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48525
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48228
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48226
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 48528
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48280
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 48587
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 48465
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 48372
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48317
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48416
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 48283