โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 93708
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 93706
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 93703
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 93698
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 93700
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 93709
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 93696
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 93697
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 93697
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 93709
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 93712
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 93702
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 93706
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 93698
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 93707
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 93702
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 93714
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 93705
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 93699
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 93701
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 93705
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 93695
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 93705
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 93699
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 93697
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 93695
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 93698
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 93697
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 93698
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 93700
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 93705
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 93702
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 93707
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 93704
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 93699
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 93697
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 93710
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 93698
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 93707
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 93701
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 93697
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 93709
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 93706
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 93708
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 93714
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 93694
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 93703
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 93699
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 93710
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 93696
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 93689
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 93669
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 93672
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 93666
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 93665
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 93678
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 93666
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 93675
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 93667
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 93664
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 93667
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 93672
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 93670
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 93662
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 93668
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 93667
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 93683
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 93668
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 93667
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 93665
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 93668
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 93676
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 93667
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 93668
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 93672
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 93666
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 93666
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 93679
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 93670
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 93667
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 93673
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 93667
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 93665
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 93668
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 93667
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 93670
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 93669
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 93667
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 93666
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 93675
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 93678
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 93666
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 93669
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 93666
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 93669
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 93677
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 93666
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 93666
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 93666
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 93671
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 93671
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 93668