โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48590
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48512
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48316
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 48514
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 48551
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48371
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 48380
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48455
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48409
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48177
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48491
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 48219
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48582
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48346
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48564
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48316
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48481
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 48318
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48483
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 48246
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48495
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48501
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48363
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 48471
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48581
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 48588
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48361
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48268
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48541
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48552
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48312
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 48461
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 48328
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48497
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48423
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48373
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 48202
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48527
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48376
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48356
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48479
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 48558
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48215
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48168
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 48397
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48243
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 48534
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48462
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 48432
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 48582
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 48491
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48164
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48522
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48376
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 48261
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 48471
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48195
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48247
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48486
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48256
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 48585
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48366
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48287
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48245
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 48534
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 48442
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48302
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 48579
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 48591
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 48341
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48514
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48280
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 48256
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48320
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48158
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 48406
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 48363
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 48386
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 48439
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 48498
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48554
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 48377
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 48393
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48463
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 48159
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 48243
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 48313
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48189
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 48560
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48160
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48251
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48527
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48230
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48228
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 48530
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48282
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 48589
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 48467
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 48374
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48319
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48418
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 48285