โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 9.84 KB 80
ตัวอย่างโครงงาน ม 3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 125