โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 2
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 3
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 2
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 2
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 1
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 4
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 2
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 2
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 3
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 2
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 2
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 3
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 6
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 2
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 3
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 3
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 4
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 3
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 2
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 2
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 3
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 3
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 5
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 2
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 5
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 4
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 2
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 2
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 3
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 2
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 4
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 3
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 4
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 4
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 3
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 5
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 2
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 2
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 5
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 1
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 3
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 1
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 4
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 4
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 3
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 2
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 2
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 2
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 3
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 2
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 3
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 1
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 2
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 1
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 2
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 1
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 1
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 1
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 1
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 2
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 1
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 1
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 3
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 1
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 3
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 2
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 1
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 1
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 2
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 1
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 4
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 1
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 2
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 1
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 1
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 1
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 2
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 2
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 3
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 3
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 2
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 1
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 1
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 3
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 3
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 2
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 3
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 4
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 3
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 2
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 2
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 2
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 2
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 2
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 2
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 3
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 4
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 3
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 3
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 4
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 2