โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ - 17
กุมภาพันธ์ 2560 
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,13:45   อ่าน 2485 ครั้ง