โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2560
1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    แก้วพรมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กชายอานุภาพ    ศรีบูโฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.เด็กหญิงพยอม  ทรัพย์ทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีคำชอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.เด็กหญิงวนัชพร    พระนาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2560
จาก สมาคมคนของผ่นดิน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,21:43   อ่าน 387 ครั้ง