โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง KKCS

นาย อรรถชัย หมื่นหัสถ์
สอบติด โรงเรียน กัลยาณวัตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,16:33   อ่าน 69 ครั้ง