โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,21:34   อ่าน 32 ครั้ง