โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2012
ปรับปรุง 25/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 398767
Page Views 624663
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง บ้านฝาง
2 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง (043) 377412
3 โรงเรียนฝางวิทยายน บ้านฝาง บ้านฝาง
4 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง บ้านฝาง บ้านฝาง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง
6 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง
7 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม บ้านเหล่า บ้านฝาง
8 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า บ้านฝาง
9 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า บ้านฝาง
10 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า บ้านฝาง
12 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สาขาบ้านเหล่า บ้านเหล่า บ้านฝาง
13 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า บ้านฝาง
14 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง
15 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง
16 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ป่ามะนาว บ้านฝาง
17 โรงเรียนบ้านวังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง
18 โรงเรียนหินกองวิทยา ป่ามะนาว บ้านฝาง
19 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง
20 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว บ้านฝาง
21 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
22 โรงเรียนบ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
23 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
24 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
25 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
26 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง 043-299596
27 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง
28 โรงเรียนบ้านบะยาว หนองบัว บ้านฝาง
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง
30 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง
31 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง 043-260173
32 โรงเรียนบ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง
33 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง
34 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง
35 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง
36 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โนนฆ้อง บ้านฝาง 043260540
37 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง บ้านฝาง
38 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ โนนฆ้อง บ้านฝาง
39 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง บ้านฝาง
40 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ขามป้อม พระยืน
41 โรงเรียนบ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86 ขามป้อม พระยืน
42 โรงเรียนบ้านบ่อแก ขามป้อม พระยืน
43 โรงเรียนบ้านชาด ขามป้อม พระยืน 0-4326-6373
44 โรงเรียนบ้านดงเก่า บ้านโต้น พระยืน
45 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น พระยืน
46 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น พระยืน
48 โรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านโต้น พระยืน
49 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ พระยืน
50 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พระบุ พระยืน
51 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน พระยืน
52 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ พระยืน พระยืน
53 โรงเรียนบ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน
54 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พระยืน พระยืน
55 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน พระยืน
56 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืน พระยืน
57 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน
58 โรงเรียนบ้านนาล้อม พระยืน พระยืน
59 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง พระยืน
60 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน
62 โรงเรียนบ้านดอนช้าง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
63 โรงเรียนบ้านหัวบึงหัวสระ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
64 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
65 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
66 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
67 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ดอนหัน เมืองขอนแก่น
68 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ดอนหัน เมืองขอนแก่น
69 โรงเรียนบ้านโนนเขวา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
70 โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
71 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ดอนหัน เมืองขอนแก่น -
72 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ดอนหัน เมืองขอนแก่น
73 โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
74 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
75 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ท่าพระ เมืองขอนแก่น (043) 261323
77 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
78 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
79 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043263009
80 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043300575
81 โรงเรียนท่าพระวิทยายน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
82 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ท่าพระ เมืองขอนแก่น
83 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
84 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท่าพระ เมืองขอนแก่น
85 โรงเรียนบ้านบึงฉิม บึงเนียม เมืองขอนแก่น
86 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น
87 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
88 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม เมืองขอนแก่น
89 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงเนียม เมืองขอนแก่น
90 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
91 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
92 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
93 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
94 โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
95 โรงเรียนบ้านหนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
96 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
97 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
98 โรงเรียนบ้านตอกแป้น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
99 โรงเรียนบ้านโนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
100 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
101 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
102 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
103 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
104 โรงเรียนอนุบาลสวัสดี บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
105 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
106 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
107 โรงเรียนนครขอนแก่น บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
108 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
109 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
110 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
111 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
112 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ใจ บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
113 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
114 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
115 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
116 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
117 โรงเรียนบ้านหนองคู บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
118 โรงเรียนบ้านเป็ด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
119 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
120 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
121 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
122 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
123 โรงเรียนบ้านหนองโจด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
124 โรงเรียนบ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
125 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
126 โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
127 โรงเรียนอนุบาลกุลสตรี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
128 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
129 โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
130 โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
131 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น
132 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พระลับ เมืองขอนแก่น
133 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 พระลับ เมืองขอนแก่น
134 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) พระลับ เมืองขอนแก่น
135 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น (043) 223746
136 โรงเรียนอานันทนวิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
137 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น
138 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ศิลา เมืองขอนแก่น
139 โรงเรียนอนุบาลราตรี ศิลา เมืองขอนแก่น
140 โรงเรียนบ้านดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น
141 โรงเรียนบ้านเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น
142 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง ศิลา เมืองขอนแก่น
143 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ศิลา เมืองขอนแก่น
144 โรงเรียนบ้านหนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น
145 โรงเรียนอนุบาลเบญจพร ศิลา เมืองขอนแก่น
146 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ศิลา เมืองขอนแก่น
147 โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว ศิลา เมืองขอนแก่น
148 โรงเรียนบ้านดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น
149 โรงเรียนบ้านโกทา ศิลา เมืองขอนแก่น
150 โรงเรียนขามแก่นนคร ศิลา เมืองขอนแก่น
151 โรงเรียนอนุบาลค่ายศรีพัชรินทร์ ศิลา เมืองขอนแก่น
152 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
153 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ศิลา เมืองขอนแก่น
154 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
155 โรงเรียนอนุบาลกัลยาณี ศิลา เมืองขอนแก่น
156 โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น
157 โรงเรียนบ้านสาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น
158 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแก่น
159 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี เมืองขอนแก่น 0-4344-8382
160 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น
161 โรงเรียนบ้านงิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น
162 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น
163 โรงเรียนบ้านโนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น
164 โรงเรียนบ้านหนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น
165 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สาวะถี เมืองขอนแก่น
166 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น
167 โรงเรียนบ้านหินขาว สาวะถี เมืองขอนแก่น
168 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สาวะถี เมืองขอนแก่น
169 โรงเรียนบ้านไก่นา สำราญ เมืองขอนแก่น
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำราญ เมืองขอนแก่น
171 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สำราญ เมืองขอนแก่น
172 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สำราญ เมืองขอนแก่น
173 โรงเรียนบ้านนาเพียง สำราญ เมืองขอนแก่น
174 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สำราญ เมืองขอนแก่น
175 โรงเรียนบ้านอัมพวัน สำราญ เมืองขอนแก่น
176 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น
177 โรงเรียนบ้านโคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น
178 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หนองตูม เมืองขอนแก่น
179 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น
180 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หนองตูม เมืองขอนแก่น
181 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น
182 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
183 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
184 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
185 โรงเรียนบ้านสะอาด เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
186 โรงเรียนบ้านดอนบม เมืองเก่า เมืองขอนแก่น (043) 916015
187 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
188 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
189 โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
190 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
191 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
192 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น
193 โรงเรียนบ้านเลิง โคกสี เมืองขอนแก่น
194 โรงเรียนบ้านยางหย่อง โคกสี เมืองขอนแก่น
195 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกสี เมืองขอนแก่น
196 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ โคกสี เมืองขอนแก่น
197 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น 043-260447
198 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โคกสี เมืองขอนแก่น
199 โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น
200 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต โคกสี เมืองขอนแก่น 043 283 244
201 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน เมืองขอนแก่น
202 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น
203 โรงเรียนบ้านบึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น
204 โรงเรียนบ้านคำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น
205 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น
206 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
207 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-239768
208 โรงเรียนกัลยาณวัตร ในเมือง เมืองขอนแก่น 0-4322-1511
209 โรงเรียนราษฎร์อุทิศศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
210 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ในเมือง เมืองขอนแก่น 242900
211 โรงเรียนอนุบาลเคหะขุมชนขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
212 โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
213 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร ในเมือง เมืองขอนแก่น
214 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชายขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
215 โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
216 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในเมือง เมืองขอนแก่น 243380
217 โรงเรียนอนุบาลปิยวดี ในเมือง เมืองขอนแก่น
218 โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ในเมือง เมืองขอนแก่น
219 โรงเรียนอนุบาลสวนสน ในเมือง เมืองขอนแก่น
220 โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
221 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
222 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
223 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
224 โรงเรียนอนุบาลดวงดาว ในเมือง เมืองขอนแก่น
225 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
226 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ในเมือง เมืองขอนแก่น
227 โรงเรียนอนุบาลรัตนมาลี ในเมือง เมืองขอนแก่น
228 โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี (อนุบาลสงเคราะห์นิยมวิทยา) ในเมือง เมืองขอนแก่น
229 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043 224446
230 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเมือง เมืองขอนแก่น
231 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ในเมือง เมืองขอนแก่น
232 โรงเรียนสนามบิน ในเมือง เมืองขอนแก่น
233 โรงเรียนอนุบาลวรานุช ในเมือง เมืองขอนแก่น
234 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ในเมือง เมืองขอนแก่น